หน้าหลัก / ประมวลภาพกิจกรรม (หน้า 6)

ประมวลภาพกิจกรรม

การตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ฯ ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์)

การตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

อ่านเพิ่มเติม »