กิจกรรมปี 2562

กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.หนองอ้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศ …

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศรี …

อ่านเพิ่มเติม »