ข่าวด่วน

กิจกรรมปี 2559

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘-เดือนกันยายน ๒๕๕๙)

การตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ฯ ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์)

การตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

อ่านเพิ่มเติม »