ข่าวด่วน

กิจกรรมปี 2554

ประมวลภาพกิจกรรม ปี พ.ศ.2554

การตรวจแนะนำการปฏิบัติราชการแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ของนายอำเภอหนองวัวซอ (นายธีรภัทร อดิเทพสถิต)

    เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม  2554 ที่ผ่านมา นายธีรภัทร  อดิเท …

อ่านเพิ่มเติม »