หน้าหลัก / ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศ …

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศรี …

อ่านเพิ่มเติม »

คณะทำงานกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชนในพื้นที่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศรี นายกอ …

อ่านเพิ่มเติม »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศรี …

อ่านเพิ่มเติม »