ประชาสัมพันธ์แผนประจำปี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

กดลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ ⇓ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินร …

อ่านเพิ่มเติม »