ประชาสัมพันธ์แผนประจำปี

ประกาศฯ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริ …

อ่านเพิ่มเติม »

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและปร …

อ่านเพิ่มเติม »