ข่าวด่วน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบ …

อ่านเพิ่มเติม »

นางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ คณะผู้บริห …

อ่านเพิ่มเติม »