หน้าหลัก / ข่าวจาก อบต.หนองอ้อ

ข่าวจาก อบต.หนองอ้อ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนด …

อ่านเพิ่มเติม »