ข่าวด่วน

ประกาศ รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษkและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://www.nong-or.go.th/  รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ประกาศ รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐

ตารางแนบประกาศ รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินฯ

Check Also

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ตามที่คณะกรรมกา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.