ข่าวด่วน

ติดต่อหน่วยงาน/ ร้องเรียนหรือร้องทุกข์

ท่านสามารถติดต่อหน่วยงาน /ร้องเรียนหรือร้องทุกข์  ได้ที่ :

เลขที่ 19 หมู่ 7 ถนนอุดร-อูบมุง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0 4218 0663 ต่อ 101-สำนักงานปลัด 102-กองคลัง 103-กองช่าง 104-กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ 105-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพฯ
อีเมล : info@nong-or.go.th

หรือ ติดต่อ อบต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ผ่านทางแบบฟอร์ม

[contact-form 3 “แบบฟอร์ม Contact us”]

และเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด