ข่าวด่วน

ติดต่อหน่วยงาน/ ร้องเรียนหรือร้องทุกข์

ท่านสามารถติดต่อหน่วยงาน /ร้องเรียนหรือร้องทุกข์  ได้ที่ :

เลขที่ 19 หมู่ 7 ถนนอุดร-อูบมุง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220

โทรศัพท์/ โทรสาร. : 0 4218 0663

Website : https://www.nong-or.go.th/

E-mail :  info@nong-or.go.th 

หรือ ติดต่อ อบต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ผ่านทางแบบฟอร์ม

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  หัวข้อ

  ข้อความของคุณ

  และเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด

  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

  โทรศัพท์ :       นายก อบต.                      09 3549 8467

                 สำนักงานปลัด                   0 4218 0663         ต่อ 101

                 กองคลัง                          0 4218 0663         ต่อ 102

                 กองช่าง                          0 4218 0663         ต่อ 103

                กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     0 4218 0663         ต่อ 104 

                งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพฯ   0 4218 0663         ต่อ 105

   

  แผนที่ตั้งหน่วยงาน https://goo.gl/maps/7gSrJetVHwRXXfMv5