ข่าวด่วน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน …

อ่านเพิ่มเติม »