ข่าวด่วน

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบ …

อ่านเพิ่มเติม »

คำสั่งและประกาศอำเภอหนองวัวซอ เรื่อง การจัดตั้งสถานที่กักกัน (เฉพาะกิจ) Local Quarantine ของอำเภอหนองวัวซอ

ตามที่อำเภอหนองวัวซอ ได้ประกาศจัดตั้งให้ #บ้านสวนรัสมีรีสอร์ …

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด

วันนี้ (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) นางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การ …

อ่านเพิ่มเติม »